Matematika korrepetálás, magánóra Debrecen

Matematika tanár sokéves rutinnal korrepetálást, érettségire, emelt szintű érettségire, pótvizsgára felkészítést, magánórát és csoportos órát vállal Debrecenben. Egyetemisták részére BSC/MSC szinten differenciálszámítás, integrálszámítás.

Kedves Látogató!

Matematikából tanár korrepetálást, érettségire felkészítést vállal, egyetemisták részére vizsgára, ZH-ra, szigorlatra felkészítést 15 éves tanári gyakorlattal, Debrecenben és körzetében.

Hatékony módszerekkel, eredményesen készítem fel a diákokat és a hallgatókat, segédeszközök biztosításával.

On-line oktatás is lehetséges.

Tel.: 06-20-218-6442

Email: matematikamaganora@gmail.com


Szakterületek:

Algebrai kifejezések

 •     Algebrai egész kifejezések
 •     Polinomok, polinomok osztása
 •     Nevezetes azonosságok
 •     Algebrai törtek, műveletek algebrai törtekkel

Egybevágósági transzformációk

 •     Háromszögek egybevágóságának alapesetei
 •     A sík egybevágósági transzformációi
 •     Szimmetrikus alakzatok
 •     Geometriai transzformációk szorzata
 •     Szögpárok

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

 •     Egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Lineáris egyenletrendszerek
 •     Nemlineáris egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Abszolútértékes egyenletek

Geometria

 •     Ponthalmazok
 •     Pitagorasz-tétel
 •     Hegyesszögek szinusza, koszinusza
 •     Vektorok

Hozzárendelés, függvény

 •     Egyenes arányosság, lineáris függvény
 •     Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása
 •     Elsőfokú egyenletrendszerek grafikus megoldása
 •     Elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségrendszerek
 •     Nemlineáris függvények
 •     Függvény transzformációk
 •     Szögfüggvények

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

 •     A másodfokú egyenlet megoldása
 •     Gyökök és együtthatók közötti összefüggés
 •     A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja
 •     Algebrai törtek, törtes egyenletek
 •     Másodfokú egyenlőtlenségek
 •     Abszolútértékes egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Irracionális egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Paraméteres másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Másodfokúra visszavezethető egyenletek
 •     Másodfokú egyenletrendszerek, egyenlőtlenség rendszerek
 •     Másodfokú azonos egyenlőtlenségek

Racionális kitevőjű hatványok

 •     Számhalmazok, halmazok számossága
 •     Hatványok
 •     Számok négyzetgyöke, a négyzetgyök hatványalakja
 •     A négyzetgyökvonás azonosságai
 •     Valós számok n-edik gyöke, az n-edik gyök hatványalakja
 •     A gyökvonás azonosságai
 •     Műveletek gyökökkel és racionális kitevőjű hatványokkal
 •     Gyököket tartalmazó kifejezések átalakítása

Szögfüggvények

 •     Tetszőleges szögek szinusza, koszinusza
 •     Tetszőleges szögek tangense, kotangense
 •     Szögfüggvények ábrázolása
 •     Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Függvény transzformációk
 •     A trigonometrikus függvények transzformációi

Trigonometria

 •     Hegyesszögek szinusza, koszinusza
 •     Hegyesszögek tangense, kotangense
 •     Összefüggések a szögfüggvények között
 •     Nevezetes szögek szögfüggvényei
 •     Területszámítás szögfüggvényekkel
 •     Térelemek hajlásszöge

Statisztika

 •     Egyszerű statisztikai eljárások
 •     Az adatok szóródásának vizsgálata
 •     Középértékek

Számelmélet

 •     Az euklideszi osztás
 •     Osztó, többszörös
 •     Oszthatósági szabályok
 •     Tökéletes, bővelkedő és szűkölködő számok
 •     Prímszámok, összetett számok
 •     A számelmélet alaptétele
 •     Az összes osztók száma
 •     Legnagyobb közös osztó
 •     Legkisebb közös többszörös
 •     Euklideszi algoritmus
 •     Diofantoszi egyenletek
 •     Számrendszerek

A hatványozás általánosítása, logaritmus

 •     A hatványozás
 •     Az exponenciális függvény
 •     Az exponenciális függvény transzformációi
 •     Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
 •     A logaritmus fogalma
 •     A logaritmus azonosságai
 •     A logaritmusfüggvény
 •     A logaritmusfüggvény transzformációi
 •     Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek
 •     Exponenciális és logaritmikus egyenletrendszerek

Differenciálszámítás

 •     Függvények határértéke
 •     Határérték-számítási szabályok
 •     A differenciálhányados
 •     Deriváltfüggvény
 •     Függvények folytonossága és differenciálhatósága
 •     Függvények menetének vizsgálata
 •     Szélsőérték számítás
 •     A differenciálszámítás alkalmazásai

Gráfelmélet

 •     A gráfok végigjárása
 •     A gráfok Euler-vonalai
 •     A Hamilton-körök
 •     Izomorf gráfok
 •     Fagráfok
 •     A síkba rajzolható gráfok
 •     Irányított gráfok
 •     Térképek színezése

Komplex számok

 •     A komplex számok értelmezése
 •     A komplex számok geometriai jelentése
 •     A komplex számok trigonometrikus alakja
 •     Trigonometrikus alakban adott komplex számok szorzata, hányadosa és hatványa
 •     Gyökvonás komplex számokból

Koordináta-geometria

 •     A Descartes-féle koordináta rendszerek
 •     Tömegközéppontok koordinátái
 •     Az egyenes egyenlete
 •     Egyenesek metszéspontjának koordinátái
 •     Háromszögek nevezetes pontjaira és vonalaira vonatkozó feladatok
 •     Pont és egyenes távolsága
 •     Metsző egyenesek szögfelezőinek egyenlete
 •     Két egyenes hajlásszöge
 •     A kör egyenlete
 •     A kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet
 •     Három ponton átmenő kör egyenlete
 •     A kör és az egyenes kölcsönös helyzete
 •     Kör érintőjének meghatározása
 •     A parabola egyenlete
 •     A parabola érintője
 •     Az ellipszis
 •     A hiperbola

Trigonometria

 •     Vektorok skaláris szorzata
 •     A skaláris szorzás tulajdonságai
 •     A skaláris szorzat kiszámítása koordinátákból
 •     Merőleges vektorok skaláris szorzata
 •     Vektorok vektoriális szorzata
 •     Szinusztétel
 •     A szinusztétel geometriai alakja
 •     Koszinusztétel
 •     Húrnégyszögek területe
 •     Két szög összegének és különbségének szögfüggvényei
 •     Két szögfüggvény összege és különbsége
 •     Félszögek szögfüggvényei
 •     Trigonometrikus egyenletek
 •     Trigonometrikus egyenlőtlenségek
 •     Trigonometrikus egyenletrendszerek
 •     Hátrametszés
 •     Kapcsolat a szinusz- és a koszinusztétel között
 •     A tangenstétel
 •     Húrtáblázatok

Valószínűség számítás

 •     Valószínűségi változó, eloszlás
 •     Visszatevés nélküli mintavétel
 •     Hipergeometrikus eloszlás
 •     Visszatevéses mintavétel
 •     Binomiális eloszlás
 •     Geometriai valószínűségek

Integrálszámítás

Differenciálszámítás

Differenciálegyenletek

Mátrixalgebra

Komplex függvénytan
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 2
Heti: 4
Havi: 134
Össz.: 9 097

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
Matematika korrepetálás, magánóra Debrecen - © 2008 - 2018 - matematikatanar.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: matematika korrepetálás debrecen - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »